Jak nás kontaktovat?

 

osobně   Tomáš Němec
Dobřejovická 566/4  . Praha 4
IČ: 71276238, DIČ: 7902071496

Ev.č. zápisu živnostenského oprávnění: 310010-44892003
Vydaný MČ Praha 12

 
virtuálně   info@gtn.cz
gtn.cz

 
klasicky   603 824 456
 
stylově   skype . goodwillcz